Skip to content

Rients Faber – Licht & Geluid website algemeen
Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rients Faber – Licht & Geluid.
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Rients Faber – Licht & Geluid op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Rients Faber – Licht & Geluid kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Rients Faber – Licht & Geluid is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Rients Faber – Licht & Geluid webshop
Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.
Rients Faber – Licht & Geluid behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webshop zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. Alle informatie (prijzen, specificaties, afbeeldingen of gegevens van welke aard dan ook) op deze webshop is eigendom van Rients Faber – Licht & Geluid en mag derhalve op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rients Faber – Licht & Geluid.
Wanneer u deze webshop bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat u van de op deze webshop geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Rients Faber – Licht & Geluid.

Rients Faber – Licht & Geluid wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de webshop en het gebruik hiervan.

Back To Top Call Now Button