1417530093
1417530102
1417530107
1417530116
1417530121

Geluidsinstallatie CGKV de haven te Harlingen.

CGKV de Haven in Harlingen is een kerk van ongeveer 360 leden. Deze leden komen uit de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde kerk.
Sinds 2008 worden de kerkdiensten van beide kerken in Harlingen gezamenlijk gehouden en vanaf 1 januari 2011 vormen zij een gezamenlijke kerk met een gezamenlijke kerkenraad onder de naam van Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (CGKV).De leden komen uit Harlingen en een aantal omringende dorpen. Ook leden die op Terschelling (of Vlieland) wonen, horen bij deze kerk. Tijdens vakantieperioden worden ook diensten belegd op Terschelling en Vlieland.

In de kerk hebben wij een geheel nieuwe geluidsinstallatie geplaatst.

Geluidsysteem kerk CGKV de Haven

Centraal hebben wij een 19 inch rack geplaatst waar alle niet te bedienen apparatuur in onder is gebracht. Denk hierbij aan de versterkers, ringleiding, DSP ez. Het geluidssysteem bestaat uit zuilluidsprekers van het merk Fohhn. Deze zuil luidsprekers hebben een line array effect, waarbij op lange afstanden het geluidsniveau nauwelijks verandert. Tevens is de openingshoek klein, waarbij het geluid daadwerkelijk op het luisterende publiek wordt geprojecteerd en niet op de wanden en het plafond, wat vaak resulteert in galm en echo. Op de galerij zijn twee ondersteunende luidsprekers geplaatst waar een  afstandsvertraging op ingesteld is. Het geheel word ondersteund door twee subwoofer luidspreker, die bij muziekweergave een extra dimensie geven.

Eenvoudige bediening geluidsinstallatie kerk 

Om het geluidsysteem eenvoudig te kunnen bedienen voor de koster, hebben wij een Bose CC-64 bedieningspaneel geplaatst. Ingewikkelde microfooninstellingen worden door de Bose DSP automatisch geregeld, maar daarnaast kan de koster het geluidsniveau van de microfoons en muziek nog wel eenvoudig aanpassen. Tevens kunnen er in de toekomst nog knoppen worden toegewezen om extra functies met betrekking tot de geluidssysteem te bedienen.

Microfoons kerk

De dominee wordt versterkt door een subtiele draadloze headset, voordelen hiervan zijn dat  de dominee vrij kan bewegen en het geluid niet zal wegvallen. Daarnaast kan er ook gebruik worden gemaakt van een losse handheld zendermicrofoon. Ook is er een vast bekabelde zwanenhals microfoon geplaatst op het spreekgestoelte voor aankondigingen.

Orgelschakeling kerk

In het orgel is een dynamische microfoon aangebracht die in verbinding staat met de Bose DSP. Wanneer de orgelmicrofoon signaal opvangt schakelt de Bose DSP alle spraak microfoons uit. Om gehele stilte te verkomen op de kerkradio en opname apparatuur, is er een sfeermicrofoon geplaatst, die het gezang en de orgel nog wel doorstuurt.

Bediening technische vrijwilligers kerk

Voor het uitversterken van toneelvoorstellingen, gospelbands en andere grotere activiteiten heeft CGKV Harlingen een speciaal geluidsteam. Wij hebben de bestaande digitale geluids- en video apparatuur verplaatst van de galerij naar de achterkant van de kerkruimte. Deze apparatuur staat tevens wel weer in verbinding met het door ons geleverde geluidsysteem.

Projectoren kerk

Omdat er vanwege de nieuwe geluidsinstallatie veel nieuwe bekabeling door ons moest worden  getrokken, zijn er direct ook diverse HdBaseT Cat6 kabels getrokken voor toekomstige HD uitbreiding. Zo kunnen bestaande projectoren en camera’s eenvoudig worden vervangen door apparatuur die voldoet aan de huidige eisen. Voor de dominee was het wel belangrijk om mee te kunnen kijken naar de beelden van de projectoren, hiervoor hebben wij een monitor scherm geplaatst. De monitor kan eenvoudig worden losgekoppeld d.m.v. de vloerdoos die door ons is gemonteerd.

Geluidsysteem verenigingsgebouw

In het bijgebouw van CGKV Harlingen hebben wij bestaande luidsprekers afkomstig uit de kerkruimte hergebruikt en gekoppeld aan het centrale Bose systeem.

Om het bedieningsgemak zou eenvoudig mogelijk te houden, hebben wij in het bijgebouw ook een Bose CC-64 bedieningspaneel gemonteerd. De geluidsinstallatie kan zowel op zichzelf als gekoppeld aan de kerkruimte functioneren. Dit laatste is vooral handig wanneer men moet uitwijken uit de kerkruimte bij grote opkomsten.