Kostenbesparing Door Preventief Onderhoud Geluidsinstallatie | Rients Faber

Kostenbesparing door preventief onderhoud geluidsinstallatie

Rients Faber Licht & Geluid streeft naar een langdurige relatie met haar klanten. En die relatie stopt niet na levering en montage van de apparatuur. Het gebeurt weinig, maar zelfs in de beste installatie kan ooit wel eens een storing optreden. Veel storingen kunnen worden voorkomen door regelmatig onderhoud. Door goed onderhoud wordt de levensduur van de apparatuur verlengd en eventuele problemen tijdig opgelost.

Waarom uw geluidsapparatuur onderhouden?
Geluidsapparatuur wordt gekoeld door een ingebouwde ventilator,  deze ventilatorunit zuigt niet alleen omgevingslucht maar ook stof aan. Hierdoor krijgt u stofophoping in het apparaat waardoor het apparaat zijn warmte niet kwijt kan. Dit leidt tot storingen en in sommige gevallen zelfs tot brand.

Is uw geluidsinstallatie toe aan een onderhoudsbeurt?
Om uw geluidsinstallatie stofvrij te houden, is het noodzakelijk uw apparatuur jaarlijks een onderhoudsbeurt te geven. Rients Faber  kan uw installaties in topconditie houden door vakkundig onderhoud. Is uw geluidsinstallatie toe aan een onderhoudsbeurt? Neem dan eens contact met ons op.